دو تا دیگه از ماژول های صفحه ساز قالب وردپرس divi ماژول Accordion و Call To Action است که از آنها میتوان برای طراحی وبسایت استفاده کرد. ماژول Accordion را معمولاً در قسمت سوالات متداول سایت استفاده میکنیم و از ماژول Call To Action برای ترغیب کاربر برای بازدید از یک صفحه خاص استفاده میکنیم.