در این ویدئو نحوه استفاده از صفحه ساز قدرتمند قالب وردپرس Divi توضیح داده شده و تمرکز بر روی یکی از عناصر اصلی با نام Section است. در واقع یکی از عناصر اصلی این صفحه ساز قدرتمند است که عناصر دیگه در داخل اون قرار میگیرند.