در این ویدیو یاد می گیرید که چطور در اپلیکیشن تلگرام کانال یا گروه مشخصی را جستجو کنید.

 

چند مقاله مفید دیگر: